Reklame for Folkekirkens Nødhjælp
Reklame for Amnesty International
Søndag d. 19. maj
POLIMIKEN.DK

Læsernes redaktør

Læserne har deres egen ombudsmand på Polimiken i form af læsernes redaktør.

Du kan skrive til læsernes redaktør, hvis du er utilfreds med indholdet på Polimiken.dk, fx hvis...

  • en journalist har begået en faktuel fejl.
  • en journalist ikke har været neutral i sin dækning af en nyhed.
  • du undrer dig over manglende dækning af en nyhed.
  • du vil have nogle yngre forsidepiger.

Læsernes redaktør er ansat i en beskyttet stilling for at sikre hans uafhængighed. Han kan således ikke fyres. Samtidig har han påtaleret over for såvel journalister som redaktører på avisen, og han får stillet spalteplads til rådighed, så hans kritik kan videreformidles til en større kreds. Og endelig har læsernes redaktør visse sanktionsmuligheder, der kan iværksættes mod uvorne skribenter.