Reklame for Amnesty International
Reklame for Amnesty International
Søndag d. 19. maj
POLIMIKEN.DK

Søgetips

Der søges udelukkende blandt artikler. Læserbreve, ledere og de faste sider som fx Om Polimiken medtages ikke i søgninger.

Søgefunktionen søger kun på hele ord, og benytter som standard metoden eller. Begge dele kan dog ændres ved brug af operatorer, se nedenfor. Metoden eller betyder, at der vises sider, hvor blot et enkelt af søgeordene er med. Søger du på venstre konservative socialdemokraterne, vil du således få vist sider, hvor kun et af partierne er nævnt.

Der tages ikke hensyn til små og store bogstaver, når der søges.

Bedre søgning med operatorer

Tegnet + foran et eller flere søgeord betyder, at det/de skal være i teksten. Søges der på venstre +konservative socialdemokraterne, vil der kun vises resultater, hvor ordet konservative indgår, enten alene eller sammen med venstre og/eller socialdemokraterne. Søges der på +venstre +konservative socialdemokraterne, vil der kun vises resultater, hvor både venstre og konservative indgår.

Tegnet - betyder, at et ord ikke må være i teksten. En søgning på købe venstre konservative -socialdemokraterne vil kun give resultater, hvor venstre og/eller konservative indgår, men hvor socialdemokraterne ikke findes i teksten.

Sættes der " og " omkring flere ord, udgør de en samlet søgestreng. Der findes så kun ordforklaringer, hvor den nøjagtige søgestreng er med.

Det er muligt at søge på dele af et ord ved hjælp af tegnet *. En søgning på ven* finder således både venstre, venner og vente.