Reklame for Folkekirkens Nødhjælp
Reklame for Amnesty International
Søndag d. 19. maj
POLIMIKEN.DK

Flere imamer i fængslerne

Der er politisk opbakning til et forslag om flere imamer i de danske fængsler for at forebygge radikalisering af muslimer.

Af Kim Ludvigsen

Der tegner sig et politisk flertal for et forslag om flere imamer i fængslerne for at forebygge radikalisering af muslimer i Danmark. Ideen blev fremsat af Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) i en undersøgelse af radikalisering i danske fængsler. Undersøgelsens konklusion er, at flere imamer i fængslerne kan forebygge radikalisering.

Kriminalforsorgen har bakket op om ideen, og nu melder politikerne sig også på banen med deres opbakning. Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech bebuder således, at hun vil fremlægge et lovforslag, der vil sikre en god og stabil repræsentation af imamer i fængslerne.

"Det er vigtigt, at vi undgår en radikalisering, der kan skabe dybe kløfter mellem muslimer og resten af samfundet. Dermed minimerer vi også risikoen for, at danske muslimer udvikler sig til at blive terrorister. Hvis løsningen er flere imamer i fængslerne, så er det bare at få banet vejen så hurtigt som muligt", siger Birthe Rønn Hornbech.

Ny Alliance med Naser Khader i spidsen går ind for forslaget, fordi han altid har været tilhænger af tiltag, der kan mindske radikaliseringen af muslimer.

"Jeg har altid været tilhænger af tiltag, der kan mindske radikaliseringen af muslimer, så jeg kan kun støtte helt og fuldt op bag ministerens forslag", fortæller Khader.

Også regeringens vigtigste støtteparti går varmt ind for ideen.

"Vi går varmt ind for ideen om flere imamer i de danske fængsler", siger Peter Skaarup, der er integrationsordfører for Dansk Folkeparti. "Og efter løsladelsen, skal de deporteres", tilføjer han.