Reklame for Amnesty International
Reklame for Amnesty International
Søndag d. 19. maj
POLIMIKEN.DK

Darwin tog fejl

Ny epokegørende opdagelse har forkastet Darwins teori - og mange andre videnskabelige teorier.

Af Kim Ludvigsen

Billede af logoet taget med elektronmikroskop

Der findes en skaber. Det står klart, efter det for første gang er lykkes at tage billeder af dna-molekyler. Billederne er taget med verdens kraftigste elektronmikroskop, der befinder sig på Danmarks Tekniske Universitet, og de afslører et firkantet logo med et øje, der er "stemplet" i molekylerne. Logoet er fundet i såvel menneskelig dna som i dna fra fugle, fisk og insekter.

"Vi har fundet logoet i alle de dna-molekyler, vi har taget billeder af", siger Dan N. Andersen, der er leder af Center for Electron Nanoscopy på DTU. "Der er ikke længere nogen tvivl, der findes en skaber", fastslår han.

Den nye opdagelse vil helt klart blive startskuddet til omfattende diskussioner om, hvem skaberen er, forudser professoren. Er det en gud i almindelig teologisk forstand? Er det en videnskabsmand på en anden planet et sted i universet? Eller noget helt tredje?

En glemt gud

Men det er ikke kun Darwins teori og andre videnskabelige teorier, der står for fald. Logoet peger nemlig ikke på den bibelske gud eller andre guder, der dyrkes den dag i dag.

"Der er helt klart tale om Horus' øje", fortæller Rasmus Antonsen, der er lektor i ægyptologi på Københavns Universitet.

Horus har en mandekrop og et falkehoved

"Horus er i ægyptisk mytologi kendt som himlens gud. Han havde en mandekrop og et falkehoved, og Horus' øje, der er et falkeøje, symboliserer solen. Der findes mange forskellige myter om Horus, og nogle af dem er modstridende, men der er udbredt enighed om, at han var søn af Osiris og Isis, og at han personificerede orden, lys, det opdyrkede land og civilisation", forklarer Rasmus Antonsen.

Egentlig beskæftiger Darwins teori sig ikke med selve skabelsen, men udelukkende med udviklingen siden da. Men det, at logoet er uændret i forskellige arters dna, er en stærk indikation af, at udviklingen er forprogrammeret og ikke skyldes den bedst egnedes overlevelse.

"Logoet ville ikke have overlevet uændret, hvis Darwin havde ret. Når det ikke er blevet påvirket af mutationer og udviklingen af de forskellige arter, må det være fordi dna'et er forprogrammeret", fastslår Dennis Arwin, der er professor ved Aarhus Universitet, hvor han bl.a. forsker i evolutionen.

Den forkerte gud

Mens videnskaben kæmper for at finde sine ben, har teologerne det ikke nemmere. Biskop Jan Lindhardt nægter helt at godtage logoets eksistens. "Jeg tror ikke på det, når jeg ikke kan se det med mine egne øjne. Det kan lige så godt være en fejl i elektronmikroskopet", siger han afvisende.

Kirkeminister Bertel Haarder accepterer logoets eksistens, men han mener, at der stadig er brug for kirkerne, selvom logoet ikke henviser til biblens gud.

"Vi har stadig brug for kirkerne. Vi skal alligevel have et sted til at sørge for udstedelse af fødselsattester og til at holde styr på kirkegårdene. Desuden er kirken i mange år blevet brugt til såvel dåb, bryllupper og begravelser, selvom brugerne måske ikke ligefrem har troet på det, der prædikes", siger Bertel Haarder.

Normalt offentliggøres videnskabelige opdagelser i artikler i naturvindenskabelige fagblade. Og Dan N. Andersen arbejder da også på en artikel til magasinet Nature. Men opdagelsen af logoet har så stor betydning for menneskets selvforståelse, at han ikke kunne vente på den lange produktionstid hos Nature, hvorfor han henvendte sig til Polimiken.

Fakta om elektronmikroskopet

Elektronmikroskopet på DTUs Center for Electron Nanoscopy er verdens kraftigste elektronmikroskop. Det er bygget takket være en gave på næsten 100 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond. De mange penge er den hidtil største private forskningsdonation i Danmark, og de er ikke kun gået til mikroskopet; der skulle også bygges en helt ny bygning til det. Den officielle indvielse af elektronmikroskopet finder først sted senere i år, men allerede under testkørslerne har mikroskopet vist sin værdi ved fundet af logoet i dna-molekylerne.